• akrep_1.jpg
 • akrep_2.jpg
 • akrep_3.jpg
 • balik_1.jpg
 • cekirge_1.jpg
 • cekirge_2.jpg
 • cicek_1.jpg
 • cicek_2.jpg
 • cicek_3.jpg
 • cicek_4.jpg
 • cicek_5.jpg
 • cicek_6.jpg
 • cicek_7.jpg
 • domuz_1.jpg
 • kablumbaga_1.jpg
 • kelebek_1.jpg
 • kelebek_2.jpg
 • kertenkele_1.jpg
 • kertenkele_2.jpg
 • kertenkele_3.jpg
 • kertenkele_4.jpg
 • kirpi_1.jpg
 • kus_1.jpg
 • kus_2.jpg
 • orumcek_1.jpg
 • yilan_1.jpg

Amfibiler (Kurbağalar) balıklar ile sürüngenler arasında yer alan bir omurgalı sınıfıdır. Amfibiler, Bacaksız, Kuyruksuz ve Kuyruklu Kurbağalar olmak üzere üç Ordo (Takım)’ya ayrılırlar. Ülkemizde Kuyruklu ve Kuyruksuz Kurbağalardan toplam 30 tür yayılış göstermektedir. Amfibilerin genel özelliklerini bilmek onları daha kolay tanımamızı sağlar. Söz konusu özellikler aşağıda özetlenmiştir: Kurbağaların iskeletleri karasal yaşama uyum sağlayacak tarzda gelişmiştir. Omuz ve kalça kemerleri, ön ve arka bacakların sağlam bağlanmasına uygun şekildedir. Kaburgalar zayıf yapılıdır. Ülkemizde yaşayan kurbağaların ön ayakları dört; arka ayakları beş parmaklıdır. Kurbağalar soğuk kanlı (Poikilotherm) hayvanlar olduklarından vücut ısısı çevre şartlarına bağlıdır. Kalpleri iki kulakçık ve bir karıncık olmak üzere üç odalıdır. Gelişmelerinde genellikle metamorfoz görülür. Erginler Yumurtalarını genellikle suya bırakırlar. Larva dönemleri de suda geçer. Derileri çıplaktır. Yani derilerinde pul, tüy ve kıl gibi yapılar yoktur. Derileri bol salgı bezi içerir. Bu bezlerin salgıları ile deri sürekli nemli tutulur. Ayrıca derilerinde zehir salgılayan bezler de bulunur. Bazı kurbağaların derilerindeki bu zehir insanları bile öldürebilecek güçtedir. Ülkemizde bu türden bir kurbağa yaşamamaktadır. Amfibilerde besinin alınmasında da kullanılan dil iyi gelişmiştir. Dilde bol salgı bezi bulunur ve yapışkandır. Dillerini dışarıya fırlatarak besin alırlar. Ergin kurbağalar boylarına göre diğer hayvan türlerini yiyerek beslenirler. Böcekler, solucanlar ve salyangozlar başlıca besinlerini oluştururlar. Larva dönemlerinde kuyruklu kurbağalar (Semenderler) etçil; kuyruksuz kurbağalar ise bitkisel besin alırlar. Kurbağalar, kuraklık ve tuzluluğa dayanamazlar. Bu nedenle amfibi türleri tatlı sularda veya nemli bölgelerde yaşarlar. Kurak yerlerde ve denizlerde yaşayamazlar. Kurak yerlerde bulunan türler ancak toprak içi ve taş altlarında ve benzeri nemli kısımlarda görülür, yalnız yağmurlu zamanlarda ve geceleri dışarıya çıkarlar. Kurbağalar kuşlar, su kaplumbağaları, yılanlar, memeliler ve bazı büyük tatlı su balıkları tarafından yenilirler. Amfibi larvaları da suda yaşayan bazı böcek türleri ile bazı türlerin larvaları tarafından besin olarak alınırlar.[117, 118, 119, 120, 121]